Szkolenie SAS w Warszawie Drukuj

28.11.2018. nauczyciele Ewa Chacińska-Sporczyk oraz Grażyna Kobierecka wraz z uczennicami z klasy 4Tżb: Martą Matusiak i Justyną Zaleską wzięły udział w szkoleniu SAS w Warszawie na temat:,,Szkolny Budżet Partycypacyjny''.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyły również szkoły z Warszawy, mogliśmy dowiedzieć się, jak zarządzać szkolnym budżetem, aby uczniowie mogli brać udział w planowaniu i realizacji szkolnych projektów, a tym samym tworzyć i monitorować własne, zaplanowane działania. Spotkanie było szansą na wymianę doświadczeń z innymi placówkami, które realizują program SAS.


ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl