Ślubowanie klas pierwszych Drukuj

17 pażdziernika 2013 roku w auli ZSUiP odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych.

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu Polski. Następnie zebranych powitał z-ca dyrektora szkoły p. Stanisław Domachowski.

Wybrani przedstawiciele klas pierwszych przy sztandarze, a pozostali uczniowie wraz z klasami złożyli przysięgę następującej treści:

,,Przyrzekam:

 *Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować.

*Przestrzegać postanowień prawa szkolnego.

*Szanować symbole szkoły – patrona , sztandar , godło.

*Poszukiwać prawdy, mądrości i dobra.

*Szanować swoich nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.

*Pracować na rzecz szkoły.”

Po ślubowaniu głos zabrał dyrektor szkoły p. Henryk Cichecki ,  który w swoim wystąpieniu odniósł się do słów przysięgi, a szczególnie do szacunku, który należy się każdemu człowiekowi. Uczniowie Szkolnej Rady Uczniowskiej powitali swoich młodszych kolegów i  zaprosili ich do współpracy w ważnych dla wszystkich sprawach. Uroczystość zakończyło wystąpienie p. Edyty Kotkowskiej- Raczyńskiej- Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole wybranego przez uczniów na rok szk. 2013/2014, która zaprosiła pierwszoklasistów do wspólnego rozwiązywania problemów.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl