Odznaczenia dla pracowników szkoły Drukuj

W dniu 17 października 2013r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas której nauczyciele zostali odznaczeni medalami.

Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany p. Małgorzacie Garlej,Medal Złoty za Długoletnią Służbę p. Marii Charazmusiewicz, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę p. Katarzynie Kajkowskiej -Pudlarz i p. Aldonie Stegencie.


ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl