VI Sympozjum Naukowe Drukuj

 23 listopada 2013r uczennice klasy 2 TT uczestniczyły w  VI  Sympozjum Naukowym  Akcji  Katolickiej w Płocku „ Tradycje wiary, a dziedzictwo narodowe ziemi płockiej"

Katarzyna Laskowska, Katarzyna Witkowska, Martyna Sobczak, Klaudia Gontarska, Karolina Wąsowska i Paulina Sarzalska otrzymały zadanie obsługi recepcyjnej uczestników  Sympozjum. 

W praktyce mogły wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu  przygotowania i realizacji imprez turystycznych – konferencji i sympozjów.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl