Apel z okazji 69 rocznicy zamordowania i spalenia Polaków przy ul. Sienkiewicza 28 Drukuj

       Dnia 17 stycznia 2014 roku, w przededniu 69 rocznicy zamordowania 79 Polaków, młodzież naszej szkoły, nauczyciele, kombatanci i  przedstawiciele UMP spotkali się przy pomniku na ulicy Sienkiewicza 28 , aby oddać hołd pomordowanym , wyrazić swój szacunek i zachować pamięć o tych, którzy zginęli.   

       ZSUiP reprezentował Poczet Sztandarowy. Uczniowie klasy 1 Tż wraz z wychowawcą p. Małgorzatą Czerwińską przygotowali część artystyczną dzisiejszego apelu. W uroczystości uczestniczyli uczniowie z klas 1 Tż, 1 Cs, 1 Fr, 2 Tżb oraz 3 Tf wraz z opiekunami. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy reprezentowali swoje organizacje:  Pan płk Antoni  Jelec -  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  p.Zofia Cierpikowska - Maj - Związek Inwalidów Wojennych,  p.Zbigniew Stasiak - Związek Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych, p.Mieczysław Sikora - Związek Sybiraków w Płocku,  p. Ireneusz Szychowski - Płocka Rada do Spraw Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci  Walk i Męczeństwa w  Płocku, p. Jadwiga Wojnarowska- Nadrowska - Urząd Miasta Płocka –– kierownik Odziału Kultury w  Wydziale Edukacji i Kultury, p. Krzysztof Wiśniewski -  Płocki Ruch ObywatelskiI dziś właśnie w tym miejscu pamięci, którym od wielu lat opiekuje się nasza szkoła,  złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, a młodzież przypomniała zebranym wydarzenia z 19 stycznia 1945 roku. Kwiaty i znicze złożyli też przedstawiciele UMP i  organizacji kombatanckich.

         W imieniu kombatantów głos zabrał płk Antoni Jelec, prezes płockiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i członek zarządu wojewódzkiego ZKRPiBWP.  Przypomniał młodzieży m.in. wydarzenia ze stycznia 1945r., zwrócił uwagę , jak wiele ofiar pochłonęła II wojna światowa oraz jaki był udział polskich żołnierzy w walce z nazizmem. Życzył wszystkim, aby nigdy więcej nie musieli przeżywać tak tragicznych wydarzeń.

         Na zakończenie uroczystości wszystkim przybyłym podziękował w-ce dyr. szkoły p.Stanisław Domachowski i pożegnał zebranych.

 

,,.. Wojny, zabory, całe pokolenia w niewoli,

    Historii tysiąc lat, trzeba się pokłonić

    Oddać hołd tym,

    Którzy byli skłonni poświęcić swoje życie,

    Zginąć dla wolnej Polski.

    Najważniejsze wartości…Bóg, Honor , Ojczyzna.

    Biały orzeł w koronie, w godle nie jedna blizna, nie jedna rana….”

                                                                   4P       ,, Mam biało- czerwone serce”

 

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl