Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 Drukuj

   W dniu 1 września 2014 roku młodzież ZSUiP wraz z Pocztem Sztandarowym pod opieką p. Małgorzaty Czerwińskiej oraz Dyrektor Szkoły p. Henryk Cichecki uczestniczyli w uroczystościach miejskich i wojewódzkich rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Uroczystości odbywały się najpierw w Katedrze Płockiej, później przy Płycie Nieznanego Żołnierza i w końcu w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

To właśnie w ,, Elektryku” miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego połączona z uroczystością z okazji 40-lecia szkoły oraz otwarciem budynku nowych warsztatów.

Otwierając rok szkolny Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik podkreślał duże zaangażowanie nauczycieli w wychowanie oraz edukację uczniów. „W wychowaniu autorytet nauczyciela jest niezwykle ważny. Nauczyciel musi go budować swoją postawą i otwarciem na ucznia” - zaznaczył kurator Semik.
W uroczystościach inauguracyjnych udział wzięli m.in. Posłowie na Sejm RP - Elżbieta Gapińska, Waldemar Pawlak oraz Piotr Zgorzelski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Gościem spotkania był również Biskup Płocki Piotr Libera
.

 


ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl