Akcja "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę" Drukuj

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt - ta myśl towarzyszyła nam podczas organizowania w szkole akcji „ Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”.

Jest wiele zwierząt porzuconych , skrzywdzonych przez ludzi lub po prostu bezdomnych. Pomagają im osoby o wielkim sercu, którzy poświęcają im swój czas, dają schronienie i leczą. Jedną z nich jest p. Maria Szygoska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która opiekuje się licznym gronem psów i kotów.

Dla jej podopiecznych zbieraliśmy cały grudzień karmę i koce na legowiska. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby zwierzaków. Zebrane dary przekazaliśmy na ręce p. Marii, która osobiście po nie przyjechała. Zbiórkę koordynowała p. Agata Figurska. Dziękujemy za udział wszystkim uczniom, nauczycielom., którzy wspierali działania. Mamy nadzieję że tego typu pomoc stanie się tradycją naszej szkoły.


ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl