Szkolny konkurs ,,Bliżej Herberta’’ Drukuj


Celem naszego przedsięwzięcia jest propagowanie poezji Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu. Poezja Herberta zawiera przesłania uniwersalne, głębokie, silnie osadzone w tradycji, ale jednocześnie niezwykle proste. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wyrażenia swoich refleksji, których źródłem będzie twórczość Zbigniewa Herberta. 28 lipca 2018 minie 20 lat od śmierci poety.

Cele:

- Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.

- Rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich.

- Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

- Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Propagowanie czytelnictwa.

- Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.

- Kształcenie świadomego odbiorcy sztuki.

 

Regulamin:


- Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

- Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 

1.praca literacka 

Temat pracy konkursowej:

Zbigniew Herbert w ,,Przesłaniu Pana Cogito’’ napisał o tych, którzy ,,(…) płyną pod prąd (…)’’, że są spadkobiercami ,, (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)’’. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia.

- forma wiersz albo proza (esej , opowiadanie lub inna forma wypowiedzi pisemnej)

- maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4, czcionka 12 Times New Roman

- przy ocenie będzie brane pod uwagę oryginalne ujęcie tematu, intrygujący tytuł, operowanie faktami historycznymi, osadzenie postaci w konkretnej rzeczywistości, nawiązanie do życia i twórczości Herberta, zwłaszcza do wiersza ,,Przesłanie Pana Cogito’’, podsumowanie niosące przesłanie, cytaty zaczerpnięte z twórczości poety, kompozycja pracy (uczniowie będą oceniani w kategorii proza i wiersz)

2.praca plastyczna- interpretacja plastyczna utworów Zbigniewa Herberta

Format pracy A3 lub A4, technika dowolna: rysunek (ołówek, węgiel,), grafika (tusz i piórko, techniki komputerowe), malarstwo (pastele, farby plakatowe, itp.).Na odwrocie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz tytuł wiersza, do którego wykonana jest praca.


3. praca fotograficzna


Wykonanie fotografii inspirowanej twórczością Herberta. Format pracy : w wersji elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi i w wersji wydrukowanej w formacie A4 na papierze fotograficznym. Dopuszczalne są minimalne korekty graficzne (kontrast/ jasność/nasycenie).Prosimy o dołączenie wydrukowanego tekstu utworu, który stał się inspiracją pracy. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę fotograficzną.

Jury oceniać będzie: fotograficzną interpretację wiersza, dobór odpowiednich środków artystycznego wyrazu, kompozycję oraz technikę wykonania zdjęcia.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w danej kategorii.

Prace należy składać do 15.05.2018 maja do Pani Ewy Chacińskiej –Sporczyk oraz Pani Marii Robak.

 

 

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

Zbigniew Herbert fragment wiersza ,,Przesłanie Pana Cogito’’.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl