Polonez maturzystów Drukuj

Jak co roku, już po raz 15, na płockim rynku spotkali się płoccy maturzyści, żeby wspólnie odtańczyć poloneza.

W tym roku wśród tańczących można było spotkać maturzystów z naszej szkoły - klasy 4 Tf  i 4 Tr pod opieką nauczycieli Pani Elżbiety Gralickiej i Pani Grażyny Jabłońskiej . W pierwszej parze szedł Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski. Po uroczystym odtańczeniu poloneza płoccy maturzyści otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl