Dni Otwartych Drzwi:
  24 kwietnia godz. 10:00 - dla gimnazjalistów
  25 kwietnia godz. 10:00 - dla ósmoklasistów
Obchody Dnia Edukacji Narodowej Drukuj

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej otworzył występ szkolnego Koła Teatralnego, który przedstawił zgromadzonym gościom montaż słowno - muzyczny ,, Posiedzenie Rady Uczniowskiej''.

Młodzież w zabawny sposób próbowała ocenić Radę Pedagogiczną, a w dalszej części umiliła zebranym czas, śpiewając piosenki. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Henryk Cichecki. Zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali nagrody i podziękowania za pracę na rzecz szkoły.

W uroczystości wzięli udział również emerytowani pracownicy naszej szkoły.


logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl