Konkurs BHP Drukuj

21 marca, w siedzibie warszawskiej jednostki 7 – OHP, odbyła się VI edycja wojewódzkiego konkursu z przepisów bhp i ppoż. pt. „Bezpieczni w pracy”.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w środowisku pracy.
Nasza szkołę reprezentowała uczennica klasy 3 Cfr, która w finale okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła I miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Grażyna Kobierecka, a na konkurs uczennica pojechała z panią Kingą Gapińską z OHP Płock

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl