Dni Otwartych Drzwi:
  24 kwietnia godz. 10:00 - dla gimnazjalistów
  25 kwietnia godz. 10:00 - dla ósmoklasistów
List do uczniów Drukuj

Płock, 04.04.2019r.

Drogie Uczennice,
Drodzy Uczniowie,

    prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracownika i należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności obywatelskich. Dyrektor szkoły ma obowiązek uznać to prawo.

     Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele, powołując się na przysługujące im prawo, przystąpią 8.04.2019r. do strajku.
       Przed nami bardzo trudny czas. W naszej szkole strajkować będzie około 90% nauczycieli. Rozumiejąc prawo nauczycieli do strajku, z równą troską myślę przede wszystkim o Waszym bezpieczeństwie.
       Szkoła nasza będzie w tych dniach miejscem przyjaznym i otwartym dla Każdego i Każdej z Was. Zapewnimy Wam opiekę na terenie szkoły lub zorganizujemy wyjścia grupowe do miejskich placówek kultury i sportu korzystając ze wsparcia pracowników tych placówek.
       Może niestety zdarzyć się i tak, że ze względu na niemożność zapewnienia Wam jakiejkolwiek opieki zajęcia w szkole odwołam w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Płocka.
       W takim przypadku Każdy i Każda z Was pozostają w domu otoczeni opieką rodziców, prawnych opiekunów. Szczególnie wtedy liczę na Waszą mądrość i odpowiedzialność.
       W tych trudnych dniach o Wasze bezpieczeństwo w miejscach publicznych zadbają wzmożone patrole policji i straży miejskiej.

 

Drogie Uczennice,
Drodzy Uczniowie,

 

wierzę, że dzięki zaangażowaniu szkoły, rodziców i służb miejskich razem podołamy temu wyzwaniu.

 

Wasz dyrektor
           Henryk Cichecki

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl