Dni Otwartych Drzwi:
  24 kwietnia godz. 10:00 - dla gimnazjalistów
  25 kwietnia godz. 10:00 - dla ósmoklasistów
List do rodziców Drukuj

 

Płock, 04.04.2019r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni,
    

prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracownika i należy
do podstawowych praw człowieka oraz wolności obywatelskich. Dyrektor szkoły ma obowiązek uznać to prawo.

       Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele, powołując się na przysługujące im prawo, przystąpią 8.04.2019r. do strajku, który może trwać aż do odwołania.
       Przed nami bardzo trudny czas. W naszej szkole strajkować będzie około 90% nauczycieli. Rozumiejąc prawo nauczycieli do strajku, z troską myślę przede wszystkim o bezpieczeństwie Państwa dzieci.
       Szkoła nasza będzie w tych dniach miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego ucznia. Zapewnimy Państwa Dzieciom opiekę na terenie szkoły lub zorganizujemy wyjścia grupowe do miejskich placówek kultury i sportu korzystając ze wsparcia pracowników tych placówek oraz pracowników szkoły
       Może niestety zdarzyć się i tak, że ze względu na niemożność zapewnienia Państwa Dzieciom jakiejkolwiek opieki zajęcia w szkole odwołam  w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Prezydentem Miasta Płocka.
Gdzie możecie szukać Państwo informacji i wsparcia?

1.Bieżące informacje o strajku znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły: www.zsuip.pl

2.Od 8.04.2019r. w godzinach od 7.15-15.15 czynne jest szkolne centrum kontaktowe, którego pracownik (Pani Jowita Rudzińska) udzielać będzie Państwu niezbędnej pomocy (tel.: 243658686 wewnętrzny 86).

3.W trakcie trwania strajku pracują w godzinach 7.15 - 15.15 sekretariat uczniowski (pokój nr 13); sekretariat dyrektora (pokój nr 8) kadry i księgowość (pokój nr4), kierownik gospodarczy (pokój nr 15)
      

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni,

 

wierzę, że dzięki zaangażowaniu Państwa, szkoły i służb miejskich podołamy temu wyzwaniu.

 

dyrektor ZSUiP w Płocku
           Henryk Cichecki

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl