Stypendium Prezesa Rady Ministrów Drukuj

 

11 grudnia w sali barokowej Muzeum Diecezjalnego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu płockiej delegatury Kuratorium Oświaty. Jesteśmy dumni, że takie stypendium otrzymał uczeń klasy 4 TF Kamil Podgórski.

(zdjęcia dzięki uprzejmości Portal Płock)

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl