Udział w projekcie "Szkoła Dialogu" Drukuj


Przeczytaj o projekcie

Ważny komunikat Drukuj

zdalna


Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Pozostałe zajęcia na razie bez zmian. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O ewentualnych zmianach zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu, poinformują uczniów i ich rodziców wychowawcy klas i nauczyciele przez mobiDziennik.


.

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl