Ważny komunikat Drukuj

zdalne

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku zostaje przedłużone do 29 listopada br.

Wszystkie zajęcia w tym czasie prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a zajęcia praktyczne wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Pozostałe zajęcia praktyczne będą uzupełnione w późniejszym terminie.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Ważny komunikat,, Drukuj

11

Ponieważ jesteśmy szkołą na terenie objętym strefą żółtą, uczniowie naszej szkoły będą uczyli się w trybie hybrydowym.

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie przejdą na system mieszany, w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co drugi tydzień, co najmniej połowa uczniów naszej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole.

Wiadomość z informacją dla każdej klasy, o podziale na grupy i harmonogramie zajęć, wychowawcy klas przesłali do uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny.

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

 


 


Nasza Szkoła w "Zakręconej Akcji" Drukuj

Szkolne Koło Wolontariatu przekazało Fundacji "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom" uzbierane dotychczas nakrętki w ramach "Zakręconej Akcji". Było to pięć studwudziestolitrowych worków nakrętek. Dziękuję wszystkim uczniom naszej szkoły za włączenie się w Akcję i prosimy o więcej.

Szkolny Koordynator do spraw wolontariatu - nauczyciel - Renata Łukiańska.

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl