Dyrekcja szkoły Drukuj

Dyrektor

Henryk Cichecki


Zastępca dyrektora

Karola Danielak


Zastępca dyrektora

Stanisław Domachowski


Kierownik szkolenia praktycznego

Beata Szwęch

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl