Dyrekcja szkoły Drukuj

Dyrektor

Henryk Cichecki


Zastępca dyrektora

Karola Danielak


Zastępca dyrektora

Stanisław Domachowski


Kierownik szkolenia praktycznego

Beata Szwęch