Akcja "Znicz" Drukuj

W miesiącu październiku, Szkolny Klub Wolontariatu, pod kierunkiem  pani Renaty Łukiańskiej zorganizował akcję "Znicz".

Więcej...

Zakręcona akcja Drukuj
W ramach szkolnego wolontariatu kontynuujemy, w obecnym roku szkolnym, zbiórkę plastikowych nakrętek - "Zakręcona Akcja". Nakrętki są zbierane do specjalnie przygotowanych na ten cel pudełek, stojących przy koszach na śmieci, na korytarzach I i II pietra naszej szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.

Więcej...

Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych Drukuj

04.10.2018r odbyło się w Warszawie Wojewódzkie  Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych zorganizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, w którym wzięły udział uczennice naszej szkoły należące do Szkolnego Koła Wolontariatu.

Więcej...

Zabawa karnawałowa w Domu Pomocy Spolecznej Drukuj

31.01.2018 r. wolontariusze naszej szkoły na zaproszenie przyjaciół, z Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 5, wzięli udział w balu karnawałowym.

Więcej...

Wigilia w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach Drukuj

15.12.2017r. wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w wigilii zorganizowanej dla podopiecznych DPS w Goślicach i organizacji współpracujących z tą placówką.

Praca uczniów ZSUiP polegała na obsłudze kelnerskiej uroczystego poczęstunku , a następnie posprzątaniu po uroczystości.

Więcej...

Andrzejki w rytmie „Przyjaznych Serc” Drukuj

29.11.2017 wolontariusze naszej szkoły, na zaproszenie przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 5, wzięli udział w zabawie andrzejkowej.

Więcej...

XIV Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „Tak-Pomagam” Drukuj

 8-9 grudnia 2017 wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności - w sklepach Lidl przy ul. Kobylińskiego i przy ul. Armii Krajowej.

Więcej...

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl