Dni Otwartych Drzwi:
  24 kwietnia godz. 10:00 - dla gimnazjalistów
  25 kwietnia godz. 10:00 - dla ósmoklasistów
Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych Drukuj

04.10.2018r odbyło się w Warszawie Wojewódzkie  Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych zorganizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, w którym wzięły udział uczennice naszej szkoły należące do Szkolnego Koła Wolontariatu.
           Podczas szkolenia omówione zostały, realizowane w minionym roku szkolnym przedsięwzięcia z zakresu wolontariatu. Każdy z uczestników opowiedział o podjętych działaniach i inicjatywach. Młodzież z całego Mazowsza wymieniła się doświadczeniami w zakresie działań wolontariatu. Przekazywane wzajemnie informacje, stanowiły cenne źródło inspiracji dla młodych wolontariuszy.Ważnym punktem szkolenia wolontariuszy z Mazowsza było omówienie i wytyczenie nowych celi i przedsięwzięć, które uczestnicy zrealizują w nowym roku szkolnym. Specjalista ds. kształcenia z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP p. Nina Kowalewska podsumowała wszystkie punkty szkolenia oraz ukierunkowała młodzież w swojej pracy.

 

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl