Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych Drukuj

04.10.2018r odbyło się w Warszawie Wojewódzkie  Szkolenie Młodzieży Klubów Aktywnych zorganizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, w którym wzięły udział uczennice naszej szkoły należące do Szkolnego Koła Wolontariatu.
           Podczas szkolenia omówione zostały, realizowane w minionym roku szkolnym przedsięwzięcia z zakresu wolontariatu. Każdy z uczestników opowiedział o podjętych działaniach i inicjatywach. Młodzież z całego Mazowsza wymieniła się doświadczeniami w zakresie działań wolontariatu. Przekazywane wzajemnie informacje, stanowiły cenne źródło inspiracji dla młodych wolontariuszy.Ważnym punktem szkolenia wolontariuszy z Mazowsza było omówienie i wytyczenie nowych celi i przedsięwzięć, które uczestnicy zrealizują w nowym roku szkolnym. Specjalista ds. kształcenia z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP p. Nina Kowalewska podsumowała wszystkie punkty szkolenia oraz ukierunkowała młodzież w swojej pracy.