Harmonogram rekrutacji 2021 Drukuj

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się 17 maja 2021 r. o godz. 9.00.

 

Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych - będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

 

Od godz. 9:00 17 maja 2021 r., kandydaci niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają,  samodzielnie rejestrują się  przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło służą do logowania.

 

W związku istniejącą sytuacją epidemiczną możliwe jest dostarczanie, do naszej szkoły tzw. pierwszego wyboru, wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie, za pomocą:

  • poczty elektronicznej jako skan na skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  • faksu: 243658680

 

Harmonogram rekrutacji:

 


1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

 

od godz. 09:00 17 maja 2021 r. – do godz. 15:00 21 czerwca 2021 r.


2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów

 

od godz. 09:00 17 maja 2021 r. – do godz. 15:00 21 czerwca 2021 r.

 

3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia

 

17 maja 2021 r.  - 26 lipca 2021 r.


4. Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostarczanie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru  kopii dokumentów (m.in. świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) poświadczonej za zgodność z oryginałem:

 

25 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00


5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy)

 

25 czerwca 2021 r. godz.9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

 

25 czerwca 2021 r.  godz. 9.00 – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

22 lipca 2021 r. godz. 14:00


8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

 

23 -30 lipca 2021 r. do godz. 15:00


9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

 

 

2 sierpnia 2021 r. godz. 14:00

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl