Informacje o bibliotece szkolnej Drukuj


„Kto czyta, żyje wielokrotnie... 
Kto zaś z książkami obcować nie chce, 
Na jeden żywot jest skazany.” 
(J. Czechowicz)

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek Wtorek Środa Ccwartek Piątek
8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-13.00 8.00-15.50 8.00-13.30

Biblioteka w naszej szkole pełni funkcję informacyjno- kulturalną. W istotny sposób wspiera proces

dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

***

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1994 roku . W początkowych dniach nauki  była to niewielka ilość książek, które zostały zebrane przez nauczycieli uczących w naszej szkole, a następnie był uzupełniany poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywanych darów od osób prywatnych, wydawnictw i nauczycieli Po połączeniu ZSZ nr 6 z ZSO nr 8.nasz księgozbiór znacznie się powiększył. Obecnie liczy 12926  woluminów (stan na luty 2012r.).

***

Biblioteka ZSUiP  składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni połączonej z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji. magazynu i pomieszczenia socjalnego.

MCI (Multimedialne Centrum Informacji)

W centrum multimedialnym znajdują się cztery stanowiska komputerowe, skaner, drukarka. Urządzenia służą jedynie celom edukacyjnym, oznacza to, że można tworzyć własne dokumenty, korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych, drukować i skanować przygotowane materiały, korzystać z multimedialnych programów edukacyjnych,

Uczniowie powinni pamiętać, że sprzęt komputerowy w naszym Centrum Multimedialnym nie jest przeznaczony do gier komputerowych, chatów, wysyłania sms, czy prywatnych wiadomości

 e-mailowych. Nie wolno także korzystać z własnych nośników .


Szczegółowe zasady korzystania z MCI określa regulamin, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać. MCI jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Z a p r a s z a m y   i  z a c h ę c a m y wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania z MCI.

Zbiory

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

  • Lektury
  • Literatura piękna ( np. powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastyczne, fantasy, science fiction, podróżnicze, …
  • Literatura popularno-naukowa (np.  filozofia, psychologia, religia, pedagogika, historia, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, ochrona środowiska, medycyna, sztuka, )
  • Literatura fachowa ( np. fryzjerstwo. kulinaria, krawiectwo, przedsiębiorczość, ekonomia, prawo)
  • Księgozbiór podręczny ( encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, atlasy)
  • Zbiory audiowizualne, takie jak kasety magnetofonowe, płyty CD, CD-ROM, i DVD.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny:

  • Katalogi:

- alfabetyczny ( w katalogu tym karty katalogowe układane są w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów . Można z niego skorzystać, jeżeli znamy autora i tytuł książki.)

-  rzeczowy ( ten katalog pozwala zorientować się czytelnikowi, czy w bibliotece są książki na interesujący go temat, nie musimy wtedy znać autora ani tytułu książki).

  • Stanowiska komputerowe do użytku czytelników.
  • Stanowisko komputerowe do użytku  wewnętrznego.
  • Zbiory multimedialne. 

 

Regulaminy

Regulamin Biblioteki ZSUiP


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Biblioteka czynna jest zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły czasem pracy. 
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 
- wypożyczając je do domu, 
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, i innie zbiory), - , ). 
4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki ( w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 
5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo. 
6. Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
7. Czytelnik, który zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). 
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 
9. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. 
10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
11.Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania przewidzianych Kodeksem Ucznia sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 

Regulamin czytelni


1. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich. 
2. Jest miejscem cichej pracy. 
3. Mogą korzystać z niej wszyscy czytelnicy. Jednakże informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. 
4. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo ( a nawet obowiązek) sprawdzić, czy uczeń przebywający w czytelni, nie powinien być w tym czasie na lekcji. 
5. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można skorzystać wyłącznie na miejscu. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza możesz wypożyczyć je na lekcję. Istnieje możliwość wypożyczenia na dobę – tzn. tuż przed zamknięciem czytelni do rana następnego dnia lub na weekend. 
6. Książki  podaje bibliotekarz., innym osobom nie wolno wchodzić do części magazynowej biblioteki.
 

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji


1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki. 
2. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik  wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin. 
3. Komputer w bibliotece służy jedynie do celów edukacyjnych, np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni i do wyszukiwania informacji w sieci Internet. 
4. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie, a także wpisać adres strony internetowej, z której korzystał do zeszytów znajdujących się przy każdym stanowisku.
5. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby. 
6.. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych. 
7.. NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających). 
8. Użytkownicy nie mogą korzystać z przyniesionych przez siebie nośników informacji,  kopiować danych                  z komputerów na własne nośniki informacji. 
9. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas). 
10. Wykorzystywanie komputera w celach innych niż edukacyjne jest zabronione. 
11. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. 
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu nauczycielowi – bibliotekarzowi. 
14. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat.



solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl