Informacje o świetlicy szkolnej Drukuj

Świetlica szkolna (s. 101) jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00.

Opiekę uczniom zapewniają wychowawcy świetlicy:

p. Justyna Rubinkowska


p. Agnieszka Gabryszewska – Gnyp

p. Patrycja Laskowska

p.Sławomira Roksanna Bętlewska

Świetlica uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki,oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.
Stosownie do funkcji i potrzeb, zapewnia uczniom opiekę przed i pozajęciach szkolnych, a także w trakcie zajęć pod nieobecność nauczyciela przedmiotu; tworzy warunki do nauki własnej, rozwija zainteresowania uczniów, zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
Jednym z głównych celów świetlicy jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pragnąc rozwinąć kontakty koleżeńskie, na nieco innej płaszczyźnie niż w klasie, do pracy w świetlicy włączone zostały m.in. zajęcia wychowawcze, integracyjne, interakcyjne. Celem ich jest rozwijanie takich zdolności ucznia, jak: umiejętność otwartego porozumiewania się, podejmowanie decyzji, pomoc innym, współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, poznanie siebie w każdym aspekcie swojej osobowości. Zajęcia te scalają grupę i pozwalają wychowawcom lepiej poznać uczniów,uczniom zaś – samych siebie.


Serdecznie zapraszamy!

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl