Zasady pracy w grupie Drukuj
  1. Słuchamy siebie nawzajem
  2. Jesteśmy wolni od oceny i krytyki innych
  3. Mówimy wyłącznie w swoim imieniu i o sobie
  4. Każdy ma prawo do własnego zdania,
  5. Szanujemy opinię innych osób
  6. Zachowujemy dyskrecję
  7. Staramy się być aktywni

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl