Informacje Drukuj

Koło Wolontariatu istnieje w naszej szkole od roku 2015/2016 i . W obecnym roku szkolnym - 2017/2018 w działania wolontariackie włącza się 55 uczniów.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu to przede wszystkim: propagowanie idei wolontariatu,  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,  rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej,  doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym, prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych, rozwijanie pasji,  realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym,  odkrywanie nowych talentów i możliwości,  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

  W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: Urzędem Miasta Płocka, Ochotniczym Hufcem Pracy, Komendą Policji, Domem Opieki Społecznej przy ul. Krótkiej 5, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goślicach, Płockimi Przedszkolami, Domem Samotnej Matki, Domem Dzizecka W Płońsku, Płockim Schroniskiem dla Zwierząt. 

Koordynatorem działań Szkolnego Koła Wolontariatu jest pani Renata Łukiańska.

Plan pracy szkolnego koła wolontariatu

 

Wolontariat – to bezpłatny, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy

 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,

 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy

 

charytatywne i kulturalne.

 

Cechy wolontariusza:

 

- dużo optymizmu i chęci do działania,

 

- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

 

- umiejętność gospodarowania czasu,

 

- odwaga, empatia i otwartość,

 

- odpowiedzialność, wrażliwość,

 

- kultura osobista.

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 

1. Niesienie pomocy innym.

 

2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim

 

człowiekiem.

 

3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

 

4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

 

5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

 

6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

9. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze

 

wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i

 

środowiska lokalnego.

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu:

 

1. Każdy uczeń ZSUiP może zostać wolontariuszem.

 

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

 

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

 

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

 

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

 

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

 

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Koła.

 

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują:

 

a) teren szkoły:

 

- zbiórka zniczy przed Świętem Wszystkich Świętych;

 

- zbiórka nakrętek;

 

- akcje tematyczne;

 

- zabawy charytatywne;

 

- włączanie się w przygotowanie „Pustej Choinki”;

 

b) instytucje, ośrodki itp.:

 

- Wolontariat Tumski-Urząd Miasta Płocka;

 

- Dom Pomocy Społecznej w Goślicach;

 

- Domu Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Krótkiej 5 w ramach współpracy z OHP Płock;

 

- Miejskie Przedszkole Nr.15 w Płocku w ramach współpracy z OHP Płock;

 

- Kościół pw. Świętego Stanisława Kostki w Płocku – Świetlica dla Młodzieży – Oratorium;

 

- Dom Małego Dziecka we Włocławku;

 

- Dom Samotnej Matki w Płocku;

 

- Rada Osiedla Kolegialna;

 

- Schronisko dla zwierząt w Płocku;

 

Termin realizacji

Zadania

Odpowiedzialni

Wrzesień 2018r.

 1. 1.Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 2. 2.Planowanie całorocznej pracy Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybór liderów.
 3. 3.Spotkanie Polskich Wolontariuszy w Warszawie.
 4. 4.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 5. 5.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św.St. Kostki .

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

Październik 2018r.

 1. 1.Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu przy ulicy Kobylińskiego.
 2. 2.Zbiórka zniczy – Akcja Znicz.
 3. 3.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 4. 4.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św.St. Kostki .
 5. 5.4 pażdziernika – Międzynarodowy Dzień Zwierząt, 25 pażdziernika – Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

               Zbieranie suchej karmy dla Schroniska dla

               Zwierząt.            

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

A. Figurska

Listopad 2018r.

 1. 1.Akcja Znicz – zapalenie zniczy na grobie rodziców patrona szkoły Abpa. A.J. Nowowiejskiego i innych opuszczonych grobach na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego.
 2. 2.Spotkanie w ramach Dni Przedsiębiorczości – Centrum Edukacji Młodzieży.
 3. 3.„Lepszy świat przez wolontariat” – „Wymiana ciepła”. Zebranie i przekazanie odzieży do Domu Samotnej Matki przy ul. Misjonarskiej.
 4. 4.Akcja „Góra Grosza” (21 listopad- 2 grudzień). Zbiórka na terenie szkoły.
 5. 5.DOP „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej – pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.
 6. 6.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.
 7. 7.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 8. 8.Dom Małego Dziecka we Włocławku – zbiórka odzieży i zabawek.

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

R. Łukiańska

P. Laskowska

Grudzień 2018r.

 1. 1.Udział w akcji „Góra Grosza” (21 listopad – 5 grudzień).
 2. 2.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.
 3. 3.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 4. 4.Obchody Dnia Wolontariusza (5 grudzień - gazetka okolicznościowa).
 5. 5.Zbiórka żywności „Tak – Pomagam” pod patronatem Caritas Płock dla rodzin, osób wykluczonych społecznie, nie radzących sobie w życiu na Święta Bożego Narodzenia.
 6. 6.„Pusta Choinka”. Zakup prezentów dla dzieci z rodzin ubogich, patronat Caritas Płock.
 7. 7.Pomoc w organizacji Wigilii dla podopiecznych, przyjaciół i współpracowników Domu Opieki Społecznej w Goślicach.
 8. 8.Dom Małego Dziecka we Włocławku - przekazanie zebranej odzieży i zabawek. Animacje zabaw dla dzieci.

A. Gabryszewska-Gnyp

A. Gabryszewska-Gnyp

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

P. Laskowska

Styczeń 2018r.

 1. 1.Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej przy ul. Krótkie w Płocku.
 2. 2.Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych „Cała Polska czyta dzieciom” – Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku.
 3. 3.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – kwesta.
 4. 4.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 5. 5.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

Luty – marzec 2018r.

 1. 1.Zbiórka żywności „Tak – Pomagam” pod patronatem Caritas Płock dla rodzin, osób wykluczonych społecznie, nie radzących sobie w życiu na Wielkanoc.
 2. 2.Animacje zabaw dla dzieci – Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku z okazji Dnia Wiosny.
 3. 3.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 4. 4.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

Kwiecień – maj 2018r.

 1. 1.Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych, przyjaciół i współpracowników Domu Opieki Społecznej w Goślicach.
 2. 2.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 3. 3.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.
 4. 4.Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych „W krainie bajek” - Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku.
 5. 5.Majówka w Domu Opieki Społecznej przy ul. Krótkiej w Płocku – przygotowanie zabaw dla podopiecznych, czesanie fryzur, strzyżenie
 6. 6.Kwesta na rzecz hospicjów – „Pola Nadziei” pod patronatem Caritas Płock.

R. Łukiańska

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp

R. Łukiańska

R. Łukiańska

R. Łukiańska

Czerwiec 2018r.

 1. 1.Dzień Dziecka na Ogródku Jordanowskim dla dzieci z osiedla Kolegialna, we współpracy z Rada Osiedla Kolegialna.
 2. 2.Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka - Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku.
 3. 3.Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek by wspierać rehabilitację.
 4. 4.Warsztaty Kulinarne „Od Kuchni” – gotowanie dla młodzieży przebywającej w Oratorium przy kościele pw. Św. St. Kostki.
 5. 5.Podsumowanie realizacji planu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu – sprawozdanie.

A. Szymańska

A. Gabryszewska-Gnyp

E. Chacińska-Sporczyk

R. Łukiańska

A. Gabryszewska-Gnyp


solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl