Innowacja pedagogiczna: "Pasje zawodowe - program innowacyjny z wykorzystaniem tutoringu rówieśniczego". Drukuj

Tytuł innowacji : Pasje zawodowe – program innowacyjny z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego

Rodzaj innowacji: programowo organizacyjna

Autorzy innowacji: Karola Danielak, Joanna Maliszewska, Beata Szwęch.

Realizatorzy innowacji: Agnieszka Gabryszewska Gnyp, Justyna Rubinkowska, Beata Szwęch, Małgorzata Garlej, Joanna Maliszewska, Beata Władyniak, Edyta Kotkowska-Raczyńska, Anna Wawak, Tadeusz Dorobek, Katarzyna Kajkowska-Pudlarz, Marta Leśniewska-Garlicka, Mirosław Wojciechowski, Magdalena Misiak, Monika Makowska, Bożena Frączkowska, Katarzyna Sidorowicz,   Elżbieta Gralicka, Aleksandra Maciejewicz

Adresaci: uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości i uczniowie gimnazjum deklarujący chęć kształcenia się w zawodach: Technik obsługi turystycznej, Technik organizacji reklamy, Technik spedytor, Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca

Czas trwania: lata 2015/2016 - 2017/2018

 

       Tutoring rówieśniczy (TR) to jedna z form pracy z uczniami, która w szczególny sposób może wpływać nie tylko na poszerzanie wiedzy, ale również na budowanie kompetencji kluczowych, szczególnie umiejętności współpracy. Polega na tym, że uczniowie uczą się i nauczają nawzajem.

       Tutoring zakłada pewien rodzaj nierówności między uczniami w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji. Rodzi to sytuacje, kiedy jedna strona ma coś, czego nie ma druga, ale gdy są postawione przed wspólnym zadaniem razem dysponują zasobami, by sobie z nim poradzić. Różnice między uczniami wynikają między innymi z różnic w ich doświadczeniu życiowym. Te naturalne różnice są dobrym pretekstem do zaprojektowania sytuacji edukacyjnej, w której uczniowie uczą kolegów.

          TR zakłada więc, że uczniów łączy pewien rodzaj bliskości, związany z wiekiem i rodzajem doświadczeń, w szczególności wspólne systemy znaczeń oraz podobne sposoby rozumienia i przeżywania świata. Dzięki tym podobieństwom rówieśnicy mają większe możliwości i kompetencje we wzajemnym rozumieniu się, także rozumieniu tego, czego nie rozumieją, a więc i we wzajemnym nauczaniu się i uczeniu oraz pomaganiu sobie.

            Tutoring jest starą metodą uczenia się od siebie nawzajem, którą ludzie stosują spontanicznie i w każdym wieku. Możemy więc mówić o naturalnej gotowości ludzi do wzajemnego uczenia się. Projektowanie interakcji edukacyjnych w szkole może być dla wielu dzieci jedyną okazją stania się i nauczającym, i nauczanym w grupie rówieśniczej.

Organizacja   innowacji pedagogicznej.

         Proponowana innowacja pedagogiczna polega na zorganizowaniu dla uczniów klas trzecich gimnazjum deklarujących chęć kształcenia się w zawodach: Technik obsługi turystycznej, Technik organizacji reklamy, Technik spedytor, Technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, 10 godzinnych warsztatów dla każdej z wymienionych wyżej grup w formie trzech spotkań:

  • godzinne spotkanie z doradcą zawodowym i dwu godzinne zajęcia integracyjne z psychologiem
  • 4 godzinne warsztaty – uczniowie pracują w grupach 3- osobowych ( 2 uczniów gimnazjum

i 1 uczeń ZSUiP ) i wykonują konkretne zadanie praktyczne związane z wybranym zawodem.

W tej części projektu najsilniej wykorzystywana jest metoda tutoringu rówieśniczego.

  • 3 godzinna wizyta u pracodawcy stwarzająca możliwość poznania specyfiki i środowiska pracy w aspekcie praktycznym

Uczniowie gimnazjum uczestniczący w wybranych przez siebie warsztatach otrzymują stosowne zaświadczenie, na podstawie którego mają przyznane 2 punkty w rekrutacji do ZSUiP

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl