Kalendarz roku szkolnego Drukuj

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Inauguracja roku szkolnego

4 września 2017r.

2

I semestr

04.09.2017r. ÷ 12.01.2018r.

3

II semestr

29.01.2018r. ÷ 22.06.2018r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23÷ 31.12.2017r.

5

Ferie zimowe

15.01.2018r. ÷ 28.01.2018r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018r. ÷ 03.04.2018r.

7

Zakończenie rocznych zajęć w klasach maturalnych

27 kwiecień 2018r.

8

Egzamin maturalny – sesja wiosenna

04.05.2018r. ÷ 23.05.2018r.

9

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

04.06.2018r. ÷ 20.06.2018r.

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pozostałe klasy ZSZ i T)

22 czerwca 2018r.

11

Ferie letnie

23.06.2018r. ÷ 31.08.2018r.

12

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2018r.

13

Egzamin maturalny - sesja

poprawkowa

część pisemna – 21.08.2018r.

część ustna – 21-22.08.2018r.

14

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych -Technikum

30 i 31 października 2017r.,

2 stycznia 2018r.,
30 kwietnia 2018r.,

2 i 4 maja 2018r.,

1 czerwca 2018r.,

19 czerwca 2018r.

15

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych - ZSZ

30 i 31 października 2017r.,
2 stycznia 2018r.,

30 kwietnia 2018r.,

2 maja 2018r.,

1 czerwca 2018r.                                                          

16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Etap pisemny -19.06.2018r. (tech. +ZSZ)

Etap praktyczny:

22.06 ÷04.07.2018r.(tech.+ZSZ I kwalifikacja)

26.06.2018r. (tech. II kwalifikacja)  

17

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja poprawkowa)

11.01.2018 – etap pisemny (tech. +ZSZ)

10.01.2018 –II kwalifikacja (tech.)

12.01. -17.02.2018- etap praktyczny (tech. +ZSZ I kwalifikacja)  

 

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl