Kierunki kształcenia w ZSUIP Drukuj

Planowany nabór na rok szkolny 2019/2020

Technikum nr 4

 po szkole podstawowej

(5-letnie)

 • technik reklamy
 • technik spedytor
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki
 • technik przemysłu mody


Technikum nr 4

po gimnazjum

(4-letnie)

 • technik reklamy
 • technik spedytor
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji turystyki

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

po szkole podstawowej

 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • wielozawodowa - krawiec, wędliniarz, elektromechanik,   złotnik – jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,   blacharz samochodowy, sprzedawca , piekarz, stolarz

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

po gimnazjum

 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • fryzjer
 • wielozawodowa - krawiec, wędliniarz, elektromechanik,   złotnik – jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,   blacharz samochodowy, sprzedawca , piekarz, stolarz


W roku szkolnym 2019/2020 w ZSUiP w Płocku, prowadzona jest rekrutacja do 4 oddziałów w każdej ze szkół zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej.logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl