Kierunki kształcenia w ZSUIP Drukuj

Technikum Nr 4  • technik organizacji reklamy
  • technik usług fryzjerskich
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • spedytorBranżowa szkoła I stopnia

  • kucharz
  • fryzjer
  • cukiernik
  • klasa wielozawodowa: kuśnierz, tapicer, krawiec, wędliniarz, elektromechanik,  introligator, złotnik – jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, stolarz

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl