Oferta kształcenia w roku 2017/2018 Drukuj

Zarządzenie w sprawie utworzenia kierunków kształcenia w roku szkolnym

2017/2018 -POBIERZ


Technikum Nr 4

Kliknij na wybrany zawód i obejrzyj...


Branżowa szkoła I stopnia

  • kucharz
  • fryzjer
  • sprzedawca
  • cukiernik
  • piekarz
  • krawiec
  • magazynier logistyk
  • oraz w oddziale wielozawodowym: kuśnierz, tapicer, krawiec, wędliniarz, elektromechanik,  introligator, złotnik – jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, stolarz

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl