Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku. Drukuj

10 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między naszą szkołą a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku. Porozumienie podpisali: Dyrektor ZSUiP mgr Henryk Cichecki i Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki.
Na mocy porozumienia obie instytucje zobowiązały się do podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych. Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach dydaktycznych w ramach prowadzonych na uczelni kierunków.
Zostaną tez podjęte działania dla utworzenia klas pod patronatem PWSZ.
Obie instytucje powołały pełnomocników, którzy będą monitorować przedsięwzięcia wynikające z porozumienia: ze strony ZSUiP- mgr Maciej Dobies- nauczyciel j. angielskiego, a ze strony uczelni dr. Agnieszka Grażul- Luft, kierownik Biura Rektora PWSZ w Płocku.

 

Spotkanie maturzystów w PWSZ

31 stycznia 2017 roku, w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, odbyło się spotkanie klas maturalnych (4TŻ, 4TF, 4TR) z przedstawicielami uczelni. Przedstawiciele PWSZ zaprezentowali maturzystom aktualną i bardzo atrakcyjną ofertę kształcenia na rok akademicki 2017 / 2018 oraz warunki rekrutacji na poszczególne kierunki.

Pośród zaprezentowanych kierunków znalazły się:

  • pedagogika (studia licencjackie i magisterskie)
  • pielęgniarstwo (studia licencjaskie i magisterskie)
  • filologia angielska (studia licencjackie i magisterskie – po uzyskaniu zgody MNiSW)
  • nowe media (studia licencjaskie)
  • ekoniomia (studia licencjackie i magisterskie)
  • matematyka i informatyka (studia licencjackie i inżynierskie)

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl