Regulamin SRU Drukuj

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku.


Zasady ogólne


§1.


1. Szkolna Rada Uczniowska ZSUiP im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku, zwana
dalej SzRU, działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Regulamin SzRU jest zgodny ze Statutem ZSUiP (rozdział 3 § 8).
3. SzRU zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów ZSUiP.
4. SzRU jest organizacją niezależną od jakichkolwiek partii czy ugrupowań
politycznych.
5. SzRU reprezentuje wszystkich uczniów ZSUiP wobec organów ZSUiP, zgodnie z
zasadami ustalonymi w Statucie ZSUiP.

 

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl