Regulamin SRU Drukuj

Organy SzRU


§3.


1. Głównymi organami SzRU są:
·  Prezydium Rady;
·  Rada Uczniów.
2. Prezydium Rady tworzą:
·  Przewodniczący SzRU;
·  Wiceprzewodniczący;
·  Sekretarz;
·  Skarbnik;
·  Dalsi członkowie (trzy osoby).
3. Radę Uczniów stanowią Przewodniczący Samorządów poszczególnych klas lub ich
zastępcy w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
4. Każdy z członków Prezydium może pełnić tylko jedną funkcję spośród:
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl