Regulamin SRU Drukuj


Ordynacja wyborcza


§4.


1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, bezpośrednim i powszechnym
Prezydium Szkolnej Rady Uczniowskiej.
2. Termin wyborów ustala Rada Uczniów w porozumieniu z Opiekunem SzRU.
3. Terminarz wyborów (zgłaszanie kandydatów przez samorząd klasowy lub komitety
wyborcze, kampania wyborcza, cisza przedwyborcza) oraz grafik uczestnictwa klas w
wyborach ogłaszany jest w formie uchwały Prezydium SzRU na miesiąc przed
wyborami.
4. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie ZSUiP.
5. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem Opiekuna SzRU.


§5.


1. Komisja wyborcza wybierana przez Radę Uczniów jest niezależna.
2. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
3. Komisja wyborcza składa się z 3 uczniów i pracuje pod opieką Opiekuna SzRU.
4. Na czele komisji stoi Przewodniczący.


§6.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl