Regulamin SRU Drukuj


1. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji Wyborczej do maja.
2. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.


§7.

1. Począwszy od 15 maja rozpoczyna się kampania wyborcza.

2. Kampania trwa dwa tygodnie.

3. Na trzy dni przed wyborami nie można prowadzić żadnej kampanii.
4. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
5. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
·  Rozdawanie ulotek;
·  Wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach;
·  Wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni;
·  Organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz
na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
6. Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.
7. Koszty kampanii przedwyborczej danego kandydata pokrywa klasa, która go
wysunęła.
8. Jeżeli kandydat zgłosił się indywidualnie sam pokrywa koszty swojej kampanii.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl