Regulamin SRU Drukuj


§8.


1. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca – trwają dwa dni. Członkowie
Komisji Wyborczej w tych dniach są zwolnieni z zajęć lekcyjnych lub praktycznych.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. W lokalu wyborczym znajduje się pomieszczenie z zasłoną oraz zapieczętowana urna.
4. Głosowanie odbywa się w trakcie określonych godzin lekcyjnych.
5. W dniu wyborów klasy schodzą w czasie lekcji do lokalu wyborczego w celu oddania
głosów.
6. Kolejność głosowania klas ustala Komisja Wyborcza z Opiekunem SzRU.
7. Komisja po zakończeniu głosowania w drugim dniu wyborów natychmiast przystępuje
do liczenia głosów.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl