Spotkanie szkolnej grupy SAS Drukuj

12 stycznia br. odbyło się spotkanie szkolnej grupy SAS w składzie: dyrektor szkoły pan Henryk Cichecki, Grażyna Jabłońska i Krzysztof Dobaczewski jako reprezentanci RP, rodzice-pan Krzysztof Strzelczak i pani Katarzyna Nowakowska oraz przedstawiciele uczniów - Ewelina Belewicz i Anna Cieślak z kl.III CS.

Celem spotkania było opracowanie planu działań w oparciu o wyniki przeprowadzonej facylitacji. W ramach projektu SAS zaplanowaliśmy realizację standardów w obszarach: przywództwo, partnerstwo, integracja społeczna, wolontariat, uczenie się przez całe życie, angażowanie rodziców, kultura organizacyjna szkoły.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl