Spotkanie weryfikacyjne szkolnej grupy SAS Drukuj

5 czerwca br. odbyło się spotkanie szkolnej grupy SAS, aktywnie realizującej wdrażanie międzynarodowych standardów do ZSUiP. Celem była weryfikacja dotychczasowych działań w zaplanowanych obszarach aktywności szkoły.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele:  Agnieszka Gabryszewska- Gnyp, Ewa Chacińska- Sporczyk, Agata Figurska, Natalia Czowgan, Krzysztof Dobaczewski oraz uczniowie: Kaja Brzezińska (wolontariat), Justyna Zaleska i Kacper Stasiak (SzRU), Kamil Podgórski, Emilia Sadowska, Karolina Stachowicz i Patrycja Wójcik (dziennikarze). Spotkaniu przewodniczyła Grażyna Jabłońska (szkolny koordynator SAS).
Podczas konstruktywnej rozmowy podsumowano realizację dotychczas wybranych standardów, zamykając w ten sposób rok szkolny 2016/2017. Plan działań został zmodyfikowany tak, aby otwierał możliwości na kolejny rok 2017/2018.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl