Spotkanie szkolnej grupy SAS - listopad 2017 r. Drukuj

Dnia 16 listopada 2017 odbyło się spotkanie weryfikacyjne szkolnej grupy SAS. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele: p.Grażyna Jabłońska, p.Agnieszka Gabryszewska-Gnyp, p. Agata Figurska oraz p. Ewa Chacińska-Sporczyk oraz uczniowie: Justyna Zaleska, Kamil Podgórski, Karolina Stachowicz, Emilia Sadowska, Anita Zarembska i Paulina Wójcik , a także przedstawiciel rodziców Pani Małgorzata Sadowska. Podczas rozmowy i analizy dotychczasowych działań zweryfikowano obszary aktywności szkoły oraz ustalono nowe przedsięwzięcia mające na celu aktywne wdrażanie standardów w ZSUiP.