Sylwetka patrona Drukuj

Patron (łac. patronus - obrońca, opiekun to najczęściej święty lub inna osoba obdarzona powszechnym szacunkiem, będąca duchowym lub symbolicznym opiekunem i protektorem osób, stanów, rzemiosł, instytucji itp.

 abp A.J. NowowiejskiDokonując wyboru abpa A.J. Nowowiejskiego na patrona szkoły - społeczność Zespołu Szkól Usług i Przedsiębiorczości pragnęła wskazać swoim wychowankom wzór osoby, człowieka najwyższych zalet moralnych i intelektualnych, za którym warto podążać.
We wniosku skierowanym do Rady Miasta Płocka z dnia 9 marca 2006r. czytamy: "Ksiądz abp Antoni Julian Nowowiejski jest dla nas wzorem cnót ludzkich i obywatelskich, przykładem wrażliwości na nędzę moralną i materialną miasta i regionu. Dostrzegamy w nim człowieka oddanego bez reszty ideałom dobra, mądrości, prawdy i pracowitości; ucieleśnienie idei "małej ojczyzny"(...).

Zakorzenienie w tradycji rodzinnej i mazowieckiej. Arcybiskup A.J. Nowowiejski nigdy publicznie nie wypowiadał się na temat swojego pochodzenia i przodków, ale jednak w pieczęci biskupiej umieścił herb rodowy Jastrzębiec, co świadczy o przywiązaniu do tradycji szlacheckiej. Siedzibą rodową Nowowiejskich od XV w. była Nowa Wieś w ziemi wyszogrodzkiej, położona kilka kilometrów od granicy woj. płockiego. Przedstawiciele rodziny sprawowali w XVIII w. wyższe urzędy ziemskie: cześnika, sędziego ziemskiego wyszogrodzkiego i kilkakrotnie łowczego. Pradziadek Cyprian był szambelanem króla Stanisława Augusta, a ojciec Cypriana Ignacy, łowczy wyszogrodzki - trzykrotnie posłował na sejm, między innymi Sejm Wielki.
Ojciec Arcybiskupa - Antoni Andrzej gimnazjum ukończył nie w pobliskiej Łomży, lecz w Płocku i tu uzyskał świadectwo dojrzałości w 1825r. Studia ukończył w 1829r. na Uniwersytecie Warszawskim ze stopniem magistra administracji. Po trzech miesiącach ( 22 marca 1830r.) rozpoczął pracę, jako aplikant w Wydziale Skarbowym w Warszawie, a przerwał ją po wybuchu powstania listopadowego, dopiero po trzech latach objął stanowisko pisarza Urzędu Leśnego Zakroczymskiego. Ta niczym niewyjaśniona długa przerwa w pracy, jak i liczne posady piastowane na prowincji, wydają się sugerować udział Antoniego w powstaniu listopadowym. Okres 15 - letniego pobytu w Lubieni był dla państwa Nowowiejskich chyba najszczęśliwszym okresem w ich życiu. Po latach tułaczki ojciec Naszego Patrona objął posadę nadleśniczego Nadleśnictwa w Iłży. Tu przyszły na świat dzieci: córka Romualda (7.02.1847r.) oraz synowie - Antoni Julian ( 11 luty 1858r.) i Tadeusz Florentyn Wiktor (16.10.1860r.).
Silne związki Nowowiejskich z Mazowszem płockim zostaną ostatecznie przypieczętowane osiedleniem się rodziny na stałe w Płocku w roku 1874. Matka Antoniego Juliana - Marianna- po śmierci męża - zostanie pod opieką syna, wówczas już ordynariusza diecezji płockiej. Młodszy brat Tadeusz osiądzie w Warszawie i przez cały czas będzie utrzymywał silny związek z rodziną.

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl