W przyszłość bez obaw II Drukuj

llogo projektu

1. Informacje o projekcie


Tytuł projektu: „W przyszłość bez obaw II”.

 

Wnioskodawca: Gmina - Miasto Płock

 

Realizator projektu: Zespół Szkół Usług i przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego
w Płocku / Technikum Nr 4.

 

Okres realizacji projektu: 01-11-2017 r. – 30.09.2019 r.

 

Wartość projektu ogółem: 511 680,83 zł

 

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 460 363,43 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów
i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy w okresie 23 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia 75 uczniom i uczennicom w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie ma na celu zmotywować uczniów i uczennice Zespołu Szkół Usług
i Przedsiębiorczości w Płocku do efektywnej nauki i pełnego zaangażowania w proces edukacyjny,
a także podnieść atrakcyjność absolwentów szkoły na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

 

Planowane działania:

 • realizacja staży zawodowych dla 65 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości
  w Płocku,
 • realizacja specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych dla 65 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – „Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich”,
 • realizacja specjalistycznych zajęć „Reklama w biznesie” dla 8 uczniów Zespołu Szkół Usług
  i Przedsiębiorczości w Płocku,
 • realizacja specjalistycznych zajęć „Szkolne biuro podróży” dla 8 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku,
 • doposażenie warsztatów szkolnych do nauczania zawodu Technik reklamy w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

 

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym uczniowie podniosą i dostosują kwalifikacje i umiejętności zawodowe do potrzeb rynku pracy,
 • 65 uczniów po opuszczeniu programu podniesie i dostosuje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych,
 • 65 uczniów po opuszczeniu programu podniesie umiejętności miękkie dzięki uczestnictwu
  w dodatkowych zajęciach grupowych i indywidualnych – „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich”,
 • 16 uczniów po opuszczeniu programu podniesie swoje kompetencje zawodowe z zakresu reklamy i obsługi turystycznej poprzez udział w specjalistycznych zajęciach,
 • wzrost potencjału ZSUiP dzięki doposażeniu warsztatów szkolnych do nauczania zawodu Technik reklamy,
 • aktywizacja współpracy pomiędzy ZSUiP a pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym w okresie realizacji projektu.

 

 

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

pok. E 43, tel.: 024 367 16 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. '; document.write(''); document.write(addy_text19164); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


2. Regulamin rekrutacji do Projektu - pobierz


3. Formularz zgłoszeniowy do Projektu - pobierz


4.Programy staży wakacyjnych

                                       a)Technik żywienia i usług gastronomicznych

                                       b)Technik reklamy

                                       c)Technik spedytor

                                       d)Technik fryzjer

                                       e)Technik obsługi turystycznej
solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl