Warunki i zasady rekrutacji 2022/2023 Drukuj

 

ZASADY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023

W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUG I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W PŁOCKU

 

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku prowadzi rekrutację kandydatów do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym (link poniżej).

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

 

Kryteria przyjęcia do Technikum nr 4

i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

 

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 

1.Liczba punktów będących sumą punktów:

 

  • uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty

 

  • za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech zajęć edukacyjnych:


- język polski;

        -matematyka;

-język angielski;

-najlepsza, wybrana przez kandydata spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia;

 

  • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

 

2.Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie;

 

 

Wymagane dokumenty.

 

1.Podanie - wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.

2.Trzy aktualne fotografie.

3.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

5.Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkolnej podstawowej.


 

Postanowienia końcowe.

 

1.W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia nauki którejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy, szkolna komisja rekrutacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej klasie.

 

2.Do klasy pierwszej szkół na podbudowie szkoły podstawowej (technikum i branżowej szkołystopnia) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.

 

3.Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami szkoły podstawowej, przyjmowani są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Poniżej zamieszczamy link do zasad rekrutacji ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Warszawie na rok szkolny 2022/2023

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji

solidarni-z-ukraina-grafika-do-posta-facebook-jestesmy-z-wami-01 kopiowanie

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl