IV spotkanie Tutorskiej Akademii Umiejętności Drukuj

7 grudnia w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku odbyło sie IV spotkanie Tutorskiej Akademii Umiejętności, w którym wzięli udział nauczyciele tutorzy naszej szkoły, nauczyciele zainteresowani tutoringiem jako metodą pracy w szkole oraz zaproszeni goście: Dyrektor: Pani Małgorzata Bartos-Piątkowska i nauczyciele Zespołu Szkół w Maszewie Dużym - Szkoły Podstawowej im. Wł.St. Reymonta oraz Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. 

   Podczas spotkania obejrzeliśmy film Laurenta Canteta Klasa, który otrzymał Złotą Palmę w Cannes.

   Film przedstawia jeden rok wspólnej pracy uczniów paryskiego gimnazjum z XX dzielnicy: arabskich imigrantów, czarnoskórych dzieci uchodźców z Afryki, Azjatów oraz ich wychowawcy, autentycznego nauczyciela wykładającego język francuski w tej samej szkole. W dużym stopniu Klasa to film o komunikacji, a raczej problemach z nią i tym, jak wpływają one na relacje międzyludzkie.

Seans poprzedzony został wprowadzeniem oraz przedstawieniem idei dialogu rzeczywistego Martina Bubera.

Po filmie zaproszeni nauczyciele dyskutowali o filmie w kontekście pracy tutora. Opierając się na sytuacjach przedstawionych w filmie, analizując sceny z życia tytułowej klasy dostrzegliśmy jak wielowymiarowym jest problem komunikacji, jak potężną bronią jest język, jak łatwo powiedzieć o słowo za dużo i jak łatwo zostać źle zrozumianym.

Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany poglądów i doświadczeń przez nauczycieli, ale również do lepszego poznania się i zadeklarowania chęci współpracy.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl