Szkolenie "Tutor - mądry dorosły. Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy tutora" Drukuj

4 lutego 2017 roku odbyło się 6 - godzinne szkolenie: "Tutor - mądry dorosły. Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy tutora" prowadzone przez dr Adriannę Sarnat-Ciastko z Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele tutorzy oraz nauczyciele zainteresowani tutoringiem jako metodą pracy w szkole.

            Zajęcia miały charakter wykładowo - warsztatowy. Nauczyciele zostali zapoznani z ideą analizy transakcyjnej, stworzoną przez Erica Berne'a psychologiczną koncepcją stosunków międzyludzkich, opierającą się na wyodrębnieniu w Ja trzech współistniejących schematów zachowania i odczuwania przybierających formę : Ja -Dorosły, Ja - Dziecko, Ja - Rodzic.

Stany Ja (inaczej - stany ego) to pewne schematy zachowań, zawierające stany emocjonalne, przekonania, sposób działania i komunikowania się. Każda postać ma swój specyficzny język i wyraża się poprzez specyficzną mowę ciała – dzięki czemu można je dość łatwo rozpoznać. Stany Ja są efektem tego, czego doświadczyliśmy w interakcjach, szczególnie w czasie dzieciństwa. Każdy z nas posiada wszystkie trzy stany i może się między nimi przełączać, jednak często dzieje się to zupełnie poza naszą świadomością.

Celem szkolenia było uświadomienie, że komunikacja z trzech powyższych poziomów (stanów Ja) może przebiegać bezproblemowo(transakcje komplementarne), z problemami włącznie z zerwaniem kontaktu (transakcje krzyżowe) oraz mieć na celu osiągniecie innego niż oficjalnie wyrażamy efektu (transakcja kątowa i podwójna).

Poprzez liczne ćwiczenia uczestnicy szkolenia dostrzegali co dzieje się w trakcie rozmów , kiedy komunikujemy się z różnych poziomów, jakie efekty jesteśmy w stanie osiągnąć i jaki rodzaj komunikacji jest najbardziej efektywny.

            Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, podczas którego nauczyciele mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami, wyjaśnić nurtujące ich pytania, zasięgnąć informacji na temat lektur i pozycji książkowych dotyczących omawianego zagadnienia.

 

Bibliografia:

Eric Berne, „ W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich”

Thomas A. Harris, „ Ja jestem OK – ty jesteś OK.”ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl