Wykaz klas Drukuj
Klasa Pełna nazwa Wychowawca klasy
1 TF
Technik usług fryzjerskich Grażyna Jabłońska
1 Tża
Technik żywienia i usług gastronomicznych Bożena Frączkowska
1 Tżb
Technik żywienia i usług gastronomicznych Agnieszka Krukowska
1TRST
Technik reklamy, spedytor,obsługi turystycznej Maciej Dobies
1 CFr
Fryzjer Magdalena Górecka
1 K
Kucharz Elżbieta Bieniek
1 W
Wielozawodowa Dariusz Hofman
2 Tża Technik żywienia i usług gastronomicznych Krzysztof Dobaczewski
2 Tżb
Technik żywienia i usług gastronomicznych Magdalena Misiak
2 TT Technik uslug fryzjerskich Anna Cybula-Lewandowska
3 Tż a
Technik żywienia i usług gastronomicznych Agnieszka Gabryszewska Gnyp
3 Tż b
Technik żywienia i usług gastronomicznych Marta Leśniewska Garlicka
3 TF Technik usług fryzjerskich Elżbieta Gralicka
3 TRS Technik reklamy, technik spedytor Edyta Kotkowska Raczyńska
4 Tż Technik żywienia i usług gastronomicznych Małgorzata Czerwińska
4 TF Technik  usług fryzjerskich Jolanta Bujałkowska
4 TR Technik Reklamy Katarzyna Sidorowicz
2 FR
Fryzjer Małgorzata Ziemińska
2 K
Kucharz Jusyna Rubinkowska
2 W Wielozawodowa Marek Wisniewski
2 CS Cukiernik Sprzedawca Alicja Szymańska
3 CS
Cukiernik Sprzedawca Mirosław Wojciechowski
3 KFr
Kucharz,Fryzjer Artur Lewandowski
3 W
Wielozawodowa Małgorzata Mikuła
3 Fr
Fryzjer Anna Broda

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl