Wykaz podręczników szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj


Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik Usług Fryzjerskich


Technk Organizacji Reklamy

 


Technik Spedytor

 


Technik Obsługi Turystycznej

 

 


Kucharz

 


Piekarz

 


Fryzjer

 


 

Cukiernik


 Klasa wielozawodowa

 

 

  
  ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl